kundes önskemål vi kan göra kapell i skalan 1.25

Att nu kan vi börja att ta in order på kapell efter kundes önskemål vi kan göra kapell i skalan 1.25 / 1.60
Vi ta 800kr i timmen när vi rita fram prov kapell.
Och 220kr per styk för kapellet frakt kosnad kan till kommer.

Endast ett sökresultat